Toelichting “Bepaling beleggersprofiel”

Couple2

Toelichting “Bepaling beleggersprofiel”


Door te beleggen kunt u mogelijk een hoger rendement behalen dan door te sparen. De kans op een hoger rendement gaat gepaard met een hoger risico.
Alvorens u gaat beleggen dienen wij vast te stellen welk beleggersprofiel bij u past. Uw beleggersprofiel bepalen wij aan de hand van bijgaande vragenlijst. Hierbij kunnen wij nagaan welk risico u kunt en wilt nemen inzake uw beleggingen, zodat wij zo goed mogelijk tegenmoet kunnen komen aan uw wensen en doelstellingen.

Uw beleggersprofiel kenmerkt zich gezien uw financiële positie, kennis, ervaring en risicobereidheid als zijnde (bepaald op basis van puntensysteem):

Profiel 1
Bedoeld voor de belegger die een extra hoog direct inkomen wil genereren uit zijn vermogen. De kans op koerswinst is zeer beperkt en binnen deze portefeuille wordt geen bescherming geboden bij koersdalingen op de aandelenmarkten.
(0%-15% in aandelen, 85%-100% in vastrentende waarden en 0%-100% liquide middelen).

Profiel 2
Bedoeld voor de belegger die een hoog direct inkomen wil genereren uit zijn vermogen, de kans op extra koerswinst is beperkt. Een gedeelte van de portefeuille is onderhevig aan koersschommelingen op de aandelenmarkten.
(15%-35% in aandelen, 65%-85% in vastrentende waarden en 0%-100% liquide middelen).

Profiel 3
Bedoeld voor de belegger die een combinatie van direct inkomen en de kans op koerswinst op de aandelenmarkten nastreeft. Een gedeelte van de portefeuille is onderhevig aan de koersschommelingen op de aandelenmarkten.
(35%-65% in aandelen, 35%-65% in vastrentende waarden en 0%-100% liquide middelen).

Profiel 4
Bedoeld voor de belegger die inzet op de kans op koerswinst als de koersen stijgen op de aandelenmarkten. Een groot gedeelte van de portefeuille is onderhevig aan koersschommelingen op de aandelenmarkten. Er is minder belang bij een direct inkomen.
(65%-85% in aandelen, 15%-35% in vastrentende waarden en 0%-100% liquide middelen).

Profiel 5
Bedoeld voor de belegger die inzet op de kans op koerswinst als de koersen stijgen op de aandelenmarkten en geen belang heeft bij direct inkomen uit zijn vermogen. De portefeuille is geheel onderhevig aan koersschommelingen op de aandelenmarkten.
(85%-100% in aandelen, 0%-15% in vastrentende waarden en 0%-100% liquide middelen).

Liquide middelen kunnen volledig worden aangehouden, indien de financiële markten daartoe aanleiding geven.

Terug naar Open een rekening