De werkwijze van AttentBeleggen

Couple3

Vermogensbeheer via AttentBeleggen is bedoeld voor beleggers met een vermogen vanaf € 25.000,-. Er wordt belegd in trackers en beleggingsfondsen volgens een vooraf door u gekozen beleggingsprofiel.

 • Profielen

  Toelichting “Bepaling beleggersprofiel”

  Door te beleggen kunt u mogelijk een hoger rendement behalen dan door te sparen. De kans op een hoger rendement gaat gepaard met een hoger risico.
  Alvorens u gaat beleggen dienen wij vast te stellen welk beleggersprofiel bij u past. Uw beleggersprofiel bepalen wij aan de hand van bijgaande vragenlijst. Hierbij kunnen wij nagaan welk risico u kunt en wilt nemen inzake uw beleggingen, zodat wij zo goed mogelijk tegenmoet kunnen komen aan uw wensen en doelstellingen.


  Uw beleggersprofiel kenmerkt zich gezien uw financiële positie, kennis, ervaring en risicobereidheid als zijnde (bepaald op basis van puntensysteem):


  Profiel 1
  Bedoeld voor de belegger die een extra hoog direct inkomen wil genereren uit zijn vermogen. De kans op koerswinst is zeer beperkt en binnen deze portefeuille wordt geen bescherming geboden bij koersdalingen op de aandelenmarkten.
  (0%-15% in aandelen, 85%-100% in vastrentende waarden en 0%-100% liquide middelen).


  Profiel 2
  Bedoeld voor de belegger die een hoog direct inkomen wil genereren uit zijn vermogen, de kans op extra koerswinst is beperkt. Een gedeelte van de portefeuille is onderhevig aan koersschommelingen op de aandelenmarkten.
  (15%-35% in aandelen, 65%-85% in vastrentende waarden en 0%-100% liquide middelen).


  Profiel 3
  Bedoeld voor de belegger die een combinatie van direct inkomen en de kans op koerswinst op de aandelenmarkten nastreeft. Een gedeelte van de portefeuille is onderhevig aan de koersschommelingen op de aandelenmarkten.
  (35%-65% in aandelen, 35%-65% in vastrentende waarden en 0%-100% liquide middelen).


  Profiel 4
  Bedoeld voor de belegger die inzet op de kans op koerswinst als de koersen stijgen op de aandelenmarkten. Een groot gedeelte van de portefeuille is onderhevig aan koersschommelingen op de aandelenmarkten. Er is minder belang bij een direct inkomen.
  (65%-85% in aandelen, 15%-35% in vastrentende waarden en 0%-100% liquide middelen).


  Profiel 5
  Bedoeld voor de belegger die inzet op de kans op koerswinst als de koersen stijgen op de aandelenmarkten en geen belang heeft bij direct inkomen uit zijn vermogen. De portefeuille is geheel onderhevig aan koersschommelingen op de aandelenmarkten.
  (85%-100% in aandelen, 0%-15% in vastrentende waarden en 0%-100% liquide middelen).


  Liquide middelen kunnen volledig worden aangehouden, indien de financiële markten daartoe aanleiding geven.

 • Deskundig Vermogensbeheer

  AttentBeleggen is een onderdeel van D&O Vermogensbeheer B.V. Wij werken in Nederland onder vergunning afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staan onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB). In België werken wij onder vergunning van de Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA).

  De vermogensbeheerders van AttentBeleggen staan ingeschreven in de registers van het Dutch Securities Institute (DSI). AttentBeleggen is tevens aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

  De beleggingsrekening wordt op uw naam geopend bij BinckBank N.V. en gekoppeld aan de door u opgegeven vaste tegenrekening. De vaste tegenrekening is een betaalrekening die u bij uw eigen bank aanhoudt. Op deze manier kunnen geen gelden naar een andere rekening worden geboekt, zonder uw toestemming.

 • Objectief & Onafhankelijk

  Bij het samenstellen van de portefeuilles worden de, naar onze mening, beste beleggingsfondsen opgenomen. Er worden geen eigen huisfondsen in de portefeuille opgenomen. Omdat AttentBeleggen niet in beleggingsfondsen met kickback-vergoedingen belegt, zijn er géén verborgen kosten en belangenverstrengelingen.

 • Optimale Spreiding

  Spreiding is van groot belang. Spreiding kost geld en met kleinere bedragen gaat dit vaak ten koste van het rendement. Het voordeel van online vermogensbeheer via AttentBeleggen is dat er wordt belegd in trackers en beleggingsfondsen, waardoor er toch een grote spreiding in de portefeuille aanwezig is. Aan de hand van uw beleggersprofiel wordt de beleggingsportefeuille samengesteld.

 • Maandelijkse Rebalancing

  Uw portefeuille wordt maandelijks getoetst aan de modelportefeuille. Afwijkende verhoudingen worden maandelijks "rebalanced" teruggebracht naar de juiste wegingen. De maandelijkse rebalancing vindt plaats voor iedere positie (effecten en liquide middelen) in de beleggingsrekening. Aan- en verkooporders vinden plaats in de eerste week van iedere maand.

 • Transparantie

  Het betreft hierbij een selectie van beleggingsfondsen en trackers die geen kickback-vergoeding geven. Dus geen verborgen kosten! U kunt uw portefeuille 24/7 per dag online volgen. U betaalt voor het vermogensbeheer slechts een fee van 0,1% (exclusief BTW) per maand over het belegde vermogen. Voor het uitvoeren van de transacties, de maandelijkse rebalancing en het bewaren van de effecten berekent BinckBank N.V. een vast all-in-tarief van maximum 0,5% (inclusief BTW) per jaar over de waarde van het belegd vermogen. De afrekening van deze kosten vindt ook op maandbasis plaats.

 • Flexibel

  U kunt gemakkelijk maandelijks in- en uitstappen, zonder in- en uitstapkosten. Tevens kunt u maandelijks geld onttrekken of bijstorten wanneer u dat wenst. Bijstorten middels een periodieke overboeking is natuurlijk ook mogelijk.