AttentBeleggen

Dame_PC

AttentBeleggen

AttentBeleggen is een handelsnaam van D&O Vermogensbeheer B.V. AttentBeleggen werkt in Nederland als vermogensbeheerder onder vergunning afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB). In België werken wij onder vergunning van de Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA).
De vermogensbeheerders van AttentBeleggen staan ingeschreven in de registers van het Dutch Securities Institute (DSI). AttentBeleggen is tevens aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid).


AFM /FSMA

De Autoriteit Financiele Markten (AFM) is toezichthouder op het gedrag van en de informatieverstrekking aan alle financiële dienstverleners in Nederland.
De Belgische Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zogenaamde sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen.


DNB 

De Nederlandsche Bank (DNB) toetst voornamelijk de financiële administratie van onder haar toezicht vallende financiële instellingen.


DSI 

Het Dutch Security Institute (DSI) heeft ten doel het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken door het verstrekken van een persoonsregistratie aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening die aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring. Het DSI registreert hen in een openbaar register op www.dsi.nl. De vermogensbeheerders van AttentBeleggen zijn ingeschreven in één of meerdere registers van het DSI.

Kifid 

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening kunt u terecht, wanneer u een klacht heeft over financiële producten of diensten. Het Kifid bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. 


VV&C

De Vereniging van Vermogensbeheerders & Commisionairs heeft als doel het bevorderen en behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden in het kader van de activiteiten van, in het register van de Autoriteit Financiële Markten, ingeschreven vermogensbeheerders. 

AttentBeleggen

Kamer van Koophandel nummer: 14073764                                                               BTW nummer: NL8111.09.343.B01